Đầu tư “Bất động sản cho thuê” hay rót tiền vào “Quỹ đất”

Bổ sung “Bất động sản” vào danh mục đầu tư là một cách thông minh để đa dạng hóa tài sản, tăng lợi nhuận và thậm chí phòng ngừa rủi ro lạm phát. Hai trong số các cách thức đầu tư phổ biến nhất hiện nay là “Bất động sản cho thuê” và “Quỹ tín thác đầu tư Bất động sản (REIT)”.

Bất Động Sản Cho Thuê

Các NĐ có thể mua và sau đó cho thuê lại. Thường là nhà ở gồm nhà mặt đất hoặc tòa nhà chung cư. Lý tưởng nhất là doanh thu cho thuê mỗi tháng; nhiều hơn số tiền phải trả cho các khoản vay thế chấp, thuế, bảo hiểm, bảo dưỡng và các chi phí khác. NĐT sẽ dùng lợi nhuận từ cho thuê để tiết kiệm hoặc tái đầu tư vào tài sản khác. Theo thời gian BĐS cho thuê sẽ tăng giá trị, cả về doanh thu cho thuê hoặc định giá khi bán.

( Bất động sản cho thuê)

Quỹ Tín Thác Đầu Tư Bất Động Sản (REIT)

Với REIT, bạn đang mua cổ phần của một quỹ tín thác sở hữu và quản lý bất động sản. Bạn không có quyền sở hữu hay trách nhiệm quản lý nào đối với BĐS do REIT nắm giữ. Thay vào đó, bạn được chia cổ tức định kỳ khi các BĐS trong quỹ REIT tạo ra lợi nhuận hoặc tăng giá.

NĐT có thể mua bán chứng chỉ quỹ REIT một cách công khai trên thị trường chứng khoán REIT đã niêm, hoặc riêng tư . So với trái phiếu BĐS, REIT cũng có tính thanh khoản tốt hơn hẳn nhờ khả năng dễ dàng trao đổi trên thị trường thứ cấp.

 ( Quỹ Tín Thác Đầu Tư Bất Động Sản (REIT) )

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản ĐT mang lại dòng tiền. Cả REIT và Bất động sản cho thuê đều phù hợp. Đây đều là những khoản đầu tư dài hạn tốt. Vì chúng có thể mang lại sự tăng trưởng về định giá. Tuy nhiên, Bất động sản cho thuê vẫn chiếm nhiều ưu điểm hơn.

Chủ sở hữu BĐS có thể hưởng nhiều khoản khấu trừ thuế khi trực tiếp: lãi thế chấp, thuế, chi phí sửa chữa và quản lý… Trong khi đó, REIT không cung cấp các loại khấu trừ thuế này cho nhà đầu tư.

NĐT không có hoặc rất ít quyền kiểm soát đối với các BĐS thuộc quỹ REIT mà mình rót vốn. Do đó, nếu muốn quyết định với tài sản, nhà đầu tư nên chọn các bất động sản cho thuê. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng dễ dàng thế chấp bất động sản cho thuê hơn.

Lời Kết

BĐS cho thuê là một khoản đầu tư chủ động, trong khi REIT là một khoản đầu tư thụ động. Bất động sản cho thuê đòi hỏi cách tiếp cận thực tế và sự chú ý liên tục. Còn REIT cung cấp một cách đầu tư theo kiểu “rót vốn và quên nó đi”. Khi mua cổ phiếu REIT, bạn chỉ cần nhận các khoản cổ tức và xem BĐS trong đó phát triển ra sao.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh