Bắc Giang tăng cường công tác quản lý thị trường Bất Động Sản

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở. Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

Chủ động theo dõi, nghiên cứu tình hình thực tế để kịp thời tham mưu điều chỉnh nếu cần thiết. Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS. 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà ở và kinh doanh BĐS. Đôn đốc các địa phương triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn. Công bố công khai thường xuyên, liên tục thông tin quy hoạch, tiến độ các dự án . Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh BĐS cho cán bộ tại các địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn. Lập danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn ưu đãi của đối tượng được hưởng chính sách để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

( Ảnh minh họa: Dự án Nhà ở xã hội Evergreen tại thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang. Nằm ở vị trí đắc địa trong lòng 3 khu Công Nghiệp lớn KCN Quang Châu, KCN Vân Trung, KCN Song Khê – Nội Hoàng )

Sở kế hoạch đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt công tác thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của tỉnh.

Rà soát tổng thể danh mục các dự án nhà ở, BĐS trên địa bàn, đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở để triển khai theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi Trường

   Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các CĐT đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để sớm bàn giao đất sạch cho CĐT thực hiện dự án.

Thường xuyên hướng dẫn, phối hợp với các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB. Kịp thời xử lý các vướng mắc có liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

Cục Thuế tỉnh

   Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chấp hành các quy định pháp luật về thuế đối với các CĐT thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư, kinh doanh thương mại, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Công An tỉnh

   Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm thông tin về tình hình huy động vốn không đúng quy định tại các dự án BĐS, việc vi phạm của sàn giao dịch BĐS để xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN tỉnh Bắc Giang

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang theo dõi, giám sát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, cho vay đối với lĩnh vực BĐS đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xem xét ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ có hiệu quả cao.

UBND các Huyện, Thành phố

   UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với nhu cầu của thị trường BĐS tại địa phương. Rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch nhà ở theo định kỳ; xây dựng lộ trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm; công bố công khai thông tin về quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án. 

  (Nguồn: Báo Bắc Giang)

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh